✓ Fri frakt över 5000 kr ✓ Ring 0498-497700 vid frågor

Produktserie: Gotlandsfuru

Gotlandsfuru (Pinus sylvestris) är ett välkänt begrepp som härstammar från den långsamt växande gotländska tallen och det är många som hävdat att gotländsk furu har unika egenskaper. 

En ny undersökning från RISE, Research Institutes of Sweden, verkar också bekräfta att det stämmer: Den gotländska furan har högre densitet, 578 kilo per kubikmeter, jämfört med furu från andra delar av landet, cirka 415 kilo per kubikmeter. Den växer långsamt på den Gotlandska kalkgrunden och därav ligger årsringarna tätt och ger dess unika egenskaper. Den höga veddensitet tillsammans med högre extraktivämnesinnehåll innebär ytterligare en kvalitetshöjning.

(Extraktivämne - organiskt ämne som kan utlösas med vatten eller organiska lösningsmedel. Extraktivämnen är vanligen lågmolekylära t.ex. oligosackarider, fetter, terpener och fenoler. Extraktivämnen ger veden beständighet mot röta och bildas i olika hög grad i veden / - Skogsencyklopedin)

Din Furumöbel

Tallen växer långsamt på Gotland och avverkas oftas efter 150-200 år. Den blir tätvuxen med begränsad vattenupptagning. Gotlandsfuran är motståndskraftig mot träförstörande svamper och insekter men som alla trämöbler behöver dem tas om hand.

Ta ut möbeln i April och ställ in dem i september. Räkna med att du får måla om möblerna efter 4-8 år beroende på hur du sköter dessa. Genom att byta delar under åren så skall du kunna ha möblerna säkert i 15 År.

Om du vill förbättra din möbeln.
Torka av möbeln, slipa lätt med fint sandpapper, kornstorlek 120 -180.

Måla sen med
AkzoNobel vattenbaserad Rubbol

Slite , Bunge, Böske
Gräddvit: S0502-Y
Röd: S5040-Y90R
Grå: S5502-B

Kuskens vila
Blå: S3070-R80B
Röd: S3060-Y90R
Grå: S5502-B

Om du vill måla om din möbel från grunden eller måla en obehandlad möbel.

Slipa ordentligt med sandpapper, kornstorlek  40-100 för att få bort gammal färg. Måla sedan med AkzoNobel Rubbol grundfärg WP-02.
Måla 2 ggr och finslipa mellan målningarna med sandpapper kornstorlek 120 -180.

Därefter väljer du en kulör av AkzoNobel Rubbol och målar 2 ggr.


26 produkter